گردشگري اصفهان

برج تاریخی کبوتر مرداویج   

این برج درقرن 16میلادی بنا شده است نقشه ی این برج به صورت یک دایره نیست بلکه حالت   یک گل راداشته که دورتادور برج از 8دایره ویک دایره در وسط تشکیل شده است . ارتفاع آن 18متر،16مترقطر قاعده   پایین میباشد.ساختار این برج ازخشت خام ،گل و پینه میباشدوعلی رغم ساده بودن مصالح آن، ازنظر مهندسی  ومعماری بی نظیر میباشد ساختاربرج به صورت سه طبقه میباشد که داخل برج15000لانه کبوتر وجود داردیعنی 15000کبوتر میتواننددراین برج اسکان گزینند.وهمچنین 770حفره دربالای برج میباشد که کبوتر ها از12استوانه به همراه استوانه مرکزمیتوانند وارد این برج شوند وانداز ه ی  ورودیهابه اندازه ی بدن کبوتر ها میباشددرصورتی که یک پرنده با اندازه ی بزرگتر نمیتواندداخل این برج شود.ابعاد حفره  18×20×25سانتی مترکه اندازه ی یک  لانه از  اندازه ی بدن کبوتر تبعیت میکند.

کارکرد برج

به دلیل اینکه اصفهان دارای خاک آبرفتی میباشد وخاک آبرفتی  دارای موجودات  ذره بینی نمیباشد ولی فضولات کبوترها به دلیل داشتن این ذرات ذره بینی این برج ها ساخته شد تا بتوانند از فضولات کبوترها برای تقویت خاک استفاده کنند.

کبوترها دارای یکسری دشمن میباشند:1-خزندگان(مار) 2-پرندگان

برای اینکه این کبوترها ازاینکه موردحمله خزندگان مثل مار در امان بماند از چندین روش استفاده کرده اند الف :نوار گچی صیقلی که دربالای برج قرارگرفته است

ب:قرنیزهای گچی در بالای برج

ج:دفن کردن کوز های ماست در کف برج

پرنده هایی مثل کرکس وعقاب و...نیز دشمن کبوترها میباشند به همین دلیل اندازه ی ورود به لانه اندازه ی بدن کبوترهامیباشدبرای همین این پرندگان بزرگ نمیتوانند وارد برج شوند .

+ نوشته شده در  شنبه دوم اردیبهشت ۱۳۹۱ساعت 17:39  توسط م.پناه |